Tot 13 oktober aanmelden voor ontwikkelschool of –team Curriculum.nu

Curriculum.nu zoekt scholen, leraren en schoolleiders die willen meedenken over het landelijk curriculum voor alle leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs. Vanuit verschillende schooltypen en door heel Nederland. Aanmelden kan tot 13 oktober.
 
Curriculum.nu zoekt 130 leraren en 18 schoolleiders die in teams willen werken aan het curriculum: wat moeten leerlingen kennen en kunnen? Ook zijn 84 schoolteams nodig die bijdragen aan de ontwikkeling van het curriculum, door inbreng en feedback te geven vanuit hun praktijk.

De herziening van het curriculum is uiterst noodzakelijk, vindt de AVS. Petra van Haren geeft in een interview met curriculum.nu aan: “We komen uit een top-down periode, waarin de kaders voor het curriculum van bovenaf zijn opgelegd. Dat past niet meer bij deze tijd. Daarnaast leren kinderen niet alleen op school, maar 24/7 omdat er zoveel vormen van communicatie zijn bijgekomen. Het is heel belangrijk dat er integraal gekeken wordt naar wat ze moeten leren. En juist de mensen uit het veld hebben daar hele duidelijke ideeën bij omdat ze zo dicht bij de leerlingen staan. Als AVS zijn we daarom ontzettend blij dat leraren en schoolleiders aan zet zijn.”

Curriculum.nu roept scholen op met een aantal collega’s op school mee te denken over het landelijk curriculum. Zij kunnen bijvoorbeeld meedenken over hoe de overladenheid in het curriculum terug te dringen. Schoolleiders kunnen hun school aanmelden als ontwikkelschool of zich aanmelden om deel te nemen aan een van de ontwikkelteams. Scholen die meedoen krijgen een financiële compensatie.

Links

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.