Toolkit Kindermishandeling: wat kan jij doen?

In Nederland worden naar schatting 119.000 kinderen geconfronteerd met kindermishandeling of huiselijk geweld. Dat betekent dat er gemiddeld één kind per schoolklas wordt mishandeld. Scholen spelen een belangrijke rol in het signaleren en handelen bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling. Maar hoe weet je nu of jouw vermoeden klopt? Hoe breng je het ter sprake? En wat is dan de volgende stap? Kortom, wat kan jij doen? Antwoorden op deze vragen vind je in de toolkit Kindermishandeling.

In deze toolkit is belangrijk materiaal verzameld om jou handvatten te geven over hoe te handelen bij een vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld. De toolkit bevat de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, het handelingskader kindermishandeling en huiselijk geweld en bijbehorende infographic, een leaflet met daarin overzichtelijk op een rij beschikbare zelfstudiematerialen, achtergrondinformatie, handige sites en scholingsmogelijkheden. Het handelingskader en de infographic ontwikkelde de AVS samen met de PO-Raad en de VO-raad. Daarin staan:

  • Richtlijnen en afspraken waar en school minimaal aan moet voldoen;
  • Concrete taken en verantwoordelijkheden van o.a. de schoolleider;
  • Uitleg over de ketensamenwerking rondom kindermishandeling en huiselijk geweld.

Frank Koelen, voorzitter van de ledenraad van de AVS, die bij de ontwikkeling van de meldcode en het handelingskader betrokken was:  “Als schoolleider heb je de belangrijke taak om je team alle tools en backup te geven om kindermishandeling te signaleren en vervolgens goed te handelen. De toolkit, met de meldcode, het handelingskader en de praktijkvoorbeelden, is een waardevol instrument voor de schoolprofessionals.” Koelen was als ervaringsdeskundige ook tafelgast bij het symposium ‘De handelingsverlegenheid voorbij!’ van 27 juni 2022.

De toolkit bevat ook schriftelijke portretten over hoe het handelingskader in de praktijk wordt toegepast en met welk resultaat. Ook zijn er korte video’s te vinden waarin twee intern begeleiders en één ervaringsdeskundige korte situaties uit de praktijk schetsen. Op deze pagina is ook het symposium ‘De handelingsverlegenheid voorbij!’ van 27 juni 2022 terug te kijken. Ten slotte is er een ‘smoelenboek’ met op een rij de (contact)informatie van organisaties die betrokken zijn bij de implementatie van het handelingskader kindermishandeling.

Link