Toezicht inspectie onder de loep

De Inspectie van het Onderwijs versterkt de komende jaren haar toezicht in het funderend onderwijs en het mbo. Maar voert de Inspectie haar taak van stimulerend toezicht nog goed uit? AVS vindt het belangrijk deze taak tegen het licht te houden en ging daarom, op uitnodiging van de Inspectie, donderdag 25 januari hierover in gesprek.

In het versterken van het toezicht focust de inspectie zich op het verbeteren van de basisvaardigheden van leerlingen en de sociale veiligheid op de scholen. Ook is een betere balans tussen toezicht op scholen, besturen en het stelsel nodig. Om die balans te verbeteren, versterkt de Inspectie het directe toezicht op scholen. Ze grijpt sneller in bij scholen en besturen waar tekortkomingen zijn.

De inspectie heeft onderzocht op welke manier ze vanuit haar toezicht een versterkte bijdrage kan leveren aan de intrinsieke motivatie van scholen en opleidingen om zich te blijven verbeteren, ook als zij al voldoen aan de wettelijke vereisten. Namens AVS spraken Lianne ter Steeg, beleidsadviseur organisatie en governance, en Huub van der Wal, lid van de commissie onderwijs, donderdag 25 januari met de Inspectie over de kansrijke voorstellen die er vanuit hen liggen. Voor AVS is het belangrijk dat de schoolleider een actieve rol krijgt in het toezicht. Vertrouwen, eigenaarschap, toegankelijkheid en laagdrempelig zijn onderliggende voorwaarden die AVS noodzakelijk acht als er wordt gesproken over stimulerend toezicht. De inspectie neemt de input uit dit gesprek mee in haar besluitvorming.