Toezicht inspectie gericht op afstandsonderwijs

De Inspectie van het Onderwijs heeft haar toezicht aangepast aan de coronalockdown. In het toezicht is nu nadrukkelijk aandacht voor de kwaliteit van het online afstandsonderwijs.

De inspectie onderzoekt het afstandsonderwijs in een pilot die op circa 60 scholen loopt. Zodra het mogelijk is, verspreidt de inspectie de resultaten en inzichten uit deze pilot onder besturen en scholen.

De inspectie blijft haar rol vervullen bij (ernstige) risico’s en signalen. Dit gebeurt tijdens de lockdown in principe op afstand.

De aanmeldtermijn voor het traject Excellente Scholen 2020 is gesloten. Voorlopig kan er geen jury-onderzoek plaatsvinden.

Onderzoeken op verzoek om te beoordelen of een school (po, vo of so) de waardering ‘Goed’ kan krijgen blijven on hold staan. Zodra de inspectie deze onderzoeken weer gaat uitvoeren, meldt de inspectie dat.

Ook meldt de inspectie dat scholen tijdens de lockdown geen melding hoeven te doen bij het meldpunt schoolsluiting.

Link