Momenteel zijn er ruim twee keer zoveel zij-instromers als vorig jaar die een opleiding aan de pabo volgen, blijkt uit cijfers van het Landelijk Overleg Lerarenopleiding Basisonderwijs (LOBO). Ook het aantal deeltijdstudenten op de pabo’s neemt toe. Ondanks deze toename zijn de schoolleiders- en lerarentekorten op de basisschool nog lang niet opgelost.

Op dit moment volgen ruim duizend zij-instromers een opleiding aan de pabo. Vorig jaar waren dat er nog ongeveer 450. De zij-instromers komen uit allerlei sectoren, zoals de zorg, uit de bankensector en de advocatuur, maar ook uit andere functies in het onderwijs. Ook is er een toename van het aantal deeltijdstudenten op de pabo’s, terwijl het aantal voltijdstudenten ongeveer gelijk blijft.

Ondanks deze toename blijft het aantal vacatures van schoolleiders en leraren te hoog. Aan het begin van dit schooljaar zal er voor 1400 aangeboden banen geen leerkracht zijn gevonden, verwachten de scholen. Over vijf jaar zal het tekort oplopen tot 4800 voltijdsbanen, waarschuwt het Arbeidsmarktplatform PO.

Het tekort komt allereerst doordat te weinig mensen leraar willen worden, meldt Trouw. Hoewel het aantal zij-instromers en deeltijders toeneemt, staat het totaal aantal nieuwe leraren in schril contrast met de aanwas van tien jaar geleden. Tussen 2005 en 2007 rondden elk jaar ruim 7000 studenten hun pabo-opleiding af. De afgelopen jaren waren dat er telkens minder dan 4000. Het probleem zit niet alleen bij de instroom, maar ook de uitstroom. Volgens een prognose van het ministerie van OCW zal de uitstroom tot 2028 groter blijven dan de instroom. In de eerste vijf jaar van iemand carrière in het basisonderwijs is er sprake van een grote uitstroom. Dit heeft veelal te maken met een gebrek aan waardering en de administratieve last.
 
Onderwijsinspectie
Bij de start van het nieuwe schooljaar gaat de onderwijsinspectie scherp letten op de gevolgen van het lerarentekort voor de kwaliteit van het onderwijs. “Kinderen moeten gewoon goed onderwijs krijgen”, aldus inspecteur-generaal Monique Vogelzang onlangs in ‘Spraakmakers’. Vooral in grote steden worstelen schoolleiders ermee om de formatie rond te krijgen. Vogelzang: “We kijken naar de kwaliteit van het onderwijs. Als scholen het niet redden voldoende leraren voor de klas te krijgen, dan zullen andere scholen die leerlingen moeten opvangen.” Vogelzang sluit niet uit dat er daardoor scholen zijn die moeten sluiten.
 
Online-actie #schoolleidergezocht
Het schoolleiderstekort groeit tot boven 700 fte en is procentueel zelfs nog groter dan het tekort aan leraren. Ruim een kwart is moeilijk of niet vervulbaar. Dit is desastreus voor de kwaliteit en continuïteit van onderwijs. Leraren en onderwijsondersteuners hebben goede schoolleiders nodig om hun werk te kunnen doen en hun leerlingen het onderwijs te geven dat zij verdienen. Daarom blijft de AVS specifiek actievoeren voor schoolleiders en zijn we het nieuwe schooljaar begonnen met een e-mailbombardement aan de minister en onderwijswoordvoerders in de Tweede Kamer. Je kunt nog steeds meedoen, tot en met 6 september.

schoolleidergezocht-banner300.png

Links

Gerelateerd nieuws

  • Reden voor alertheid, maar scholen kunnen open zonder nieuwe maatregelen

  • E-mailservice ‘Regelingen OCW’ gestopt per 1 augustus 2020

  • Wijzigingen onderzoekskaders inspectie

  • Nieuwe consultatie wetswijziging medezeggenschap scholen