Toename meldingen seksueel misbruik door leraren en ondersteunend personeel

De Inspectie van het onderwijs maakt zich zorgen over het toenemend aantal meldingen van seksueel misbruik door leraren en ondersteunend personeel. In 74 procent van het aantal meldingen van seksueel misbruik (67 van de 91 meldingen) is de betrokkene een met taken belast persoon. In totaal ontving de inspectie in schooljaar 2020/2021 1296 meldingen over het onderwijs.

Ten opzichte van een jaar eerder is het aantal meldingen van seksueel misbruik door een ‘met taken belast persoon’ toegenomen met 6 procent (van 68 naar 74 procent). In schooljaar 2018/2019 ging het om 50 procent.

In de categorie seksuele intimidatie is in 53 procent van het aantal meldingen (93 van de 176 meldingen) de beklaagde een ‘met taken belast persoon’. In schooljaar 2019/2020 was dit 63 procent en in 2018/2019 was dit 54 procent.

Totaal 1296 meldingen

In het schooljaar 2020/2021 hebben de vertrouwensinspecteurs van de Inspectie van het Onderwijs 1296 meldingen ontvangen over het onderwijs. Dit is een lager aantal dan eerdere jaren. Doordat in dit jaar de scholen voor langere periode gesloten waren wegens corona, is een kwantitatieve vergelijking met voorgaande jaren niet goed mogelijk. De meeste meldingen gaan over psychisch geweld (41,9 procent), gevolgd door fysiek geweld (29,2 procent) en seksuele intimidatie (13,6 procent). Meldingen van seksueel misbruik maken 7,0 procent uit van het totaal. Er komen bij de vertrouwensinspecteurs heel weinig meldingen binnen over radicalisering (0,8 procent).

Toename meldingen fysiek geweld en discriminatie bij leerlingen onder 13 jaar

Het hoge aantal meldingen fysiek geweld en discriminatie door leerlingen onder de 13 jaar uit het primair onderwijs valt (in negatieve zin) op. In 68 procent van de meldingen gaat het om deze leeftijdscategorie. Deze ontwikkeling was vorig schooljaar ook te zien.

Link