Toch inspectiebezoek op alle scholen

Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft zich op 3 oktober uitgesproken voor het nieuwe toezicht, waarbij de Inspectie van het Onderwijs onder andere meer risicogericht te werk zal gaan. Minister en staatssecretarissen hebben wel toegezegd dat alle scholen minimaal eens in de vier jaar door de Inspectie bezocht zullen blijven worden.
Met deze toezegging werd ingegaan op de eis van CDA, PvdA en de SP om de periodieke inspectie te handhaven. OCW wilde de inspectiebezoeken aan scholen die het op papier goed doen tot een minimum terugdringen en de aandacht van de Inspectie vooral laten richten op slecht presterende scholen. Maar op aandringen van genoemde partijen krijgen toch álle scholen minimaal eens in de vier jaar bezoek van de Inspectie. Dit kan onder andere gebeuren in de vorm van onverwachte bezoeken of ten behoeve van thema- of verificatieonderzoek. Scholen waar de Inspectie risico´s vermoedt worden vaker bezocht.


Wat het veld vindt van het nieuwe toezicht van de Inspectie leest u begin november in Kader Primair. Meer informatie: http://www.onderwijsinspectie.nl/

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.