De vakbonden, waaronder de AVS, en de PO-Raad hebben staatssecretaris Dekker een brief gestuurd over de tijdelijke voorziening van het Vervangingsfonds in verband met de CAO PO 2016-2017.

Begin deze maand, 1 juli 2016, is de CAO PO 2016-2017 ondertekend en ingegaan. Op dezelfde datum werd de Wet Werk & Zekerheid van kracht voor alle bijzondere besturen. Binnen de cao hebben de sociale partners meer (en nieuwe) mogelijkheden opgenomen voor deze schoolbesturen om invulling te geven aan hun vervangingsbeleid.

Om het scholenveld de garantie te bieden dat hun declaraties die verband houden met de nieuwe contractvormen op korte termijn (vanaf september 2016 met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2016) kunnen worden verwerkt en bekostigd zal het Vervangingsfonds een tijdelijke voorziening inrichten.

In de brief informeren de sociale partners Dekker over de keuzes die zij gemaakt hebben om schoolbesturen in staat te stellen om het vervangingsbeleid optimaal in te kunnen richten en de mogelijke gevolgen die op tijdelijke basis op kunnen treden ten aanzien van de administratieve last en rechtmatigheid.

Downloads

Gerelateerd nieuws

  • Reden voor alertheid, maar scholen kunnen open zonder nieuwe maatregelen

  • E-mailservice ‘Regelingen OCW’ gestopt per 1 augustus 2020

  • Wijzigingen onderzoekskaders inspectie

  • Nieuwe consultatie wetswijziging medezeggenschap scholen