Tijdelijke vervanging leerkracht met studieverlof

Het ontslag van de vervanger van een leerkracht die gebruik maakt van studieverlof dat wordt bekostigd uit het Scholingsfonds (Convenant Leerkracht van Nederland), hoeft niet bij het Participatiefonds te worden gemeld.

De uitkeringskosten komen zonder toetsing ten laste van het Participatiefonds. Het bestuur van het Participatiefonds heeft dit besloten. Het besluit is genomen om te voorkomen dat het schoolbestuur in die situatie de kosten voor de ontslaguitkering zou moeten betalen. Dit zou een ongewenste drempel kunnen vormen voor het gebruik van het Scholingsfonds. Met terugwerkende kracht tot 1 augustus 2008 is daarom de toelichting aangevuld: op de definitie van `einde vervanging´ in het Reglement Participatiefonds voor het primair onderwijs voor het schooljaar 2008-2009 en in het Reglement voor de Expertisecentra voor het schooljaar 2008-2009.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.