Tijd voor onderwijsverbetering: praat mee!

Toekomstbestendig onderwijs is een grote uitdaging. Flexibiliteit, leren met ICT, gepersonaliseerd leren en onderwijsteams zijn onderwerpen van nu. Maar hoe kunnen docenten met hoge werkdruk tijd vrijmaken voor onderwijsverbetering? Wat zijn volgens hen de voors en tegens en de effecten van de verschillende opties?

Om daarachter te komen heeft Regioplan, in opdracht van OCW, verschillende digitale fora ingericht waar respectievelijk docenten, schoolleiders en schoolbestuurders hun mening kunnen geven en kunnen discussiëren over manieren om tijd te creëren voor onderwijsverbetering. De AVS nodigt alle onderwijsprofessionals van harte uit om ook mee te praten.
Er zijn verschillende mogelijkheden om tijd vrij te maken voor onderwijsverbetering, zoals iets doen aan de onderwijstijd, meer docenten of onderwijsassistenten inzetten, een andere les- en klassenstructuur en/of het onderwijs anders inrichten. De staatsecretaris van OCW wil graag weten hoe onderwijsprofessionals zelf over de mogelijkheden denken.
 
Waarom meedoen?
Onderwijsverbetering vergt tijd. Hoe kan die tijd het beste worden vrijgemaakt? Onderwijsprofessionals kunnen hun mening hierover gelden op het platform. Hoe meer mensen meedoen, hoe beter het antwoord op de vragen:

  • Wat zijn de beste manieren om tijd te creëren voor onderwijsverbetering?
  • Wat zijn voor- en nadelen van de verschillende manieren?
  • at is de ideale invulling van de vrijgekomen tijd?

De AVS en Regioplan zijn benieuwd naar de ideeën die hieruit voortkomen.
 
Wat is de volgende stap?
Na de aanmelding waarbij de docent, schoolleider of bestuurder (po of vo) enkele korte vragen beantwoordt, ontvangt de deelnemer van Regioplan op korte termijn een uitnodiging voor een discussiegroep op het digitale platform. Op dat moment kunnen de deelnemers hun inbreng geven en deelnemen aan de discussie. Het platform staat tot in de eerste helft van december open. Tussentijds legt Regioplan regelmatig nieuwe mogelijkheden en stellingen voor. In januari 2017 ligt er een rapportage met bevindingen. Met de uitkomsten kan er door OCW en het onderwijsveld verder worden gewerkt aan de mogelijkheden voor onderwijsverbetering.
 
Meer informatie en vragen
Voor meer informatie kunnen onderwijsprofessionals mailen naar onderwijsverbetering@regioplan.nl of telefonisch contact opnemen met medewerkers van Regioplan Heidi Witteman (T: 020-5315343) of Yfke van der Ploeg (T: 020-5315358).

 

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.