Tijd dringt voor overleg onderwijsbonden en VO-raad

Vandaag doen de bonden in het voortgezet onderwijs een ultieme poging tot een cao-akkoord te komen. De dreiging van een landelijke staking woensdag 19 november aanstaande blijft onverminderd bestaan. Tijdens het overleg willen AOb, CNV Onderwijs, CMHF en ABVAKABO FNV afspraken maken over de verlaging van de werkdruk, een centrale afspraak over de lessentaak in de cao, positieverbetering voor het ondersteunend personeel en een loonsverhoging met 7% in de komende twee jaar. Als blijkt dat een overeenkomst niet mogelijk is, gaat de landelijke stakingsdag definitief door. Woensdag 19 november is in de Veemarkthallen te Utrecht een actiemanifestatie.

Het personeel in het voortgezet onderwijs wacht al twee jaar op een goede cao. kennen een hoge werkdruk, ze geven gemiddeld 16% meer les dan hun collega’s in vergelijkbare landen. Daarom willen de bonden harde afspraken met betrekking tot deze werkdruk in de cao. Dat valt alleen aan te garanderen met een centrale afspraak over de lessentaak in de cao. Aanvullend maken scholen in de medezeggenschapsraad een afspraak over het taakbeleid en is er ruimte voor maatwerk in de vorm van individuele afspraken. De werkdruk in het voortgezet onderwijs is hoog opgelopen. Het is niet in het belang van de werknemers de oplossing ervan eenzijdig over te laten aan de schoolbesturen.

Staking in het voortgezet onderwijs
19 november 12.30 uur
Veemarkthallen, Utrecht
www.tijdvoorgoedonderwijs.nl

Gezamenlijk persbericht van AOb, ABVAKABO FNV en CNV onderwijs

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.