Tieners lezen steeds minder

In de afgelopen tien jaar is het lezen in de vrije tijd teruggelopen. Vooral onder 13-19-jarigen (tieners) en 20-34-jarigen (jongvolwassenen) is er een sterke daling. Tussen 2006 en 2016 is er onder tieners een daling van 65 naar 40 procent. Ook daalde het percentage lezers onder laagopgeleiden sterker dan onder hoogopgeleiden. Dat blijkt uit het rapport Lees:Tijd van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), in opdracht van het ministerie van OCW.

Ook blijkt dat Nederlanders het vaakst van papier lezen, ondanks de grote beschikbaarheid aan schermen en een groot digitaal leesaanbod. Schermlezen wordt het meest omarmd door jongere leeftijdsgroepen en middelbaar- en hoogopgeleiden. Mensen of jongeren die over het algemeen vooroplopen in de aanschaf en het gebruik van nieuwe technologie lezen twee keer zo vaak alleen van schermen (32 procent) dan mensen/jongeren die nieuwe technologie altijd als een van de laatsten gebruiken (16 procent).

Het SCP geeft aan dat op basis van deze resultaten “een intensivering van het leesbevorderingsbeleid in de volle breedte in de rede ligt.” Het is aan alle betrokken partijen – overheid, wetenschap, marktpartijen en burgers zelf – om die intensivering vorm te gaan geven.

Links

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.