Tien euro per leerling voor veranderingen door Passend onderwijs

Nieuwe regeling
De invoering van Passend onderwijs brengt een aantal wijzigingen met zich mee. Om die veranderingen het hoofd te bieden ontvangen alle samenwerkingsverbanden WSNS en de REC´s tien euro per leerling.

Het geld wordt in de schooljaren 2010/2011 en 2011/2012 uitgekeerd. In augustus 2010 krijgt men het eerste deel (5/12) en in februari 2011 het tweede (7/12). Het geld wordt uitgekeerd aan de centrale diensten en kassierscholen van de samenwerkingsverbanden en aan de REC´s. De middelen worden ingezet voor bijvoorbeeld bij- en nascholing van leerkrachten, het opstellen van onderwijszorgprofielen of extra ondersteuning voor leerkrachten in de klas.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.