“Thuisonderwijs of thuis zitten zonder onderwijs is in principe schadelijk voor de ontwikkeling en het welzijn van het kind. Uit vrijwel alle gesprekken met de kinderen blijkt dat het ontwikkelen van sociale vaardigheden, met name in relatie tot leeftijdsgenoten, ontzettend belangrijk is.” Dat schrijft Marieke Hopman, auteur van het rapport ‘(W)elk kind heeft recht op onderwijs? en promovendus aan de Tilburg University.

Volgens het VN-Kinderrechtenverdrag heeft ieder kind recht op onderwijs, maar in Nederland zitten duizenden kinderen thuis omdat school, ouders en gemeente het niet eens kunnen worden over wat het beste onderwijs zou zijn voor het kind. In het rapport ligt de focus op de ruim 15.000 kinderen die niet naar regulier of speciaal onderwijs gaan. Het gaat om de groepen: thuisonderwijs, thuiszitters en Roma-kinderen.

In het rapport wordt de suggestie gedaan voor het aanstellen van een gemeentelijke leerrechtambtenaar, die conflicten tussen verschillende beslissers op kan lossen wanneer het recht van kinderen op onderwijs wordt geschonden. Daarbij wordt het belang van het kind centraal gesteld.

Naar aanleiding van het rapport heeft Ypma (PvdA) aan staatssecretaris Dekker Kamervragen gesteld. 

Links

Gerelateerd nieuws

  • Sectorale routekaart voor verduurzaming schoolgebouwen

  • Voortzetting prestatieboxgelden

  • In 2019 geen stijging van ziekteverzuim onder onderwijzend personeel vo

  • Aantal thuiszitters volgens oudervereniging Balans veel hoger