Thema’s adviezen Onderwijsraad voor 2022 bekendgemaakt

De Onderwijsraad – het onafhankelijke adviesorgaan voor regering en parlement op het gebied van onderwijs – heeft haar werkprogramma voor 2022 gepubliceerd. In 2022 brengt de Onderwijsraad adviezen uit over:

  • Basisvaardigheden: er bestaat al een aantal jaren zorg over de afnemende onderwijsprestaties in taal en rekenen/wiskunde. Wat is er nodig om het niveau van die basisvaardigheden te verhogen?
  • Onderwijsbesturen: een veranderende omgeving, toenemende complexiteit en nieuwe opgaven voor het onderwijs vragen om doordenking van de rol en positie van onderwijsbestuur. Hoe kunnen onderwijsbesturen worden versterkt?
  • De betekenis van ‘Europa’ voor het Nederlandse onderwijs: De Europese Unie speelt op het terrein van onderwijs voornamelijk een beleidsondersteunende en coördinerende rol. Wat zijn de kansen en risico’s van Europa voor het Nederlandse onderwijssysteem en onderwijsbeleid? 

De raad heeft het werkprogramma 2022 opgesteld op basis van gesprekken met de bewindslieden van OCW, leden van het parlement en betrokkenen in het onderwijsveld (onder andere schoolleiders en vakbonden).

Link