Tevredenheidsonderzoeken leerlingen en ouders afnemen


Vanaf 1 november tot en met 30 april kunnen scholen via Vensters-vragenlijsten de tevredenheid van leerlingen en ouders meten. De resultaten zijn via Vensters door te sturen naar de inspectie.


Een onderdeel van de zorgplicht sociale veiligheid is dat scholen ieder jaar monitoren of de leerlingen zich veilig voelen op school. De Onderwijsinspectie handhaaft op de verplichting Monitoring Sociale Veiligheid. Scholen die de vragenlijsten in Vensters afnemen, voldoen aan deze verplichting. Om de Vensters-vragenlijst te gebruiken, ga je in Vensters naar de module Mijn Scholen op de kaart.


Het is mogelijk een andere onderzoeksaanbieder te kiezen voor het tevredenheidsonderzoek. Zij kunnen de resultaten rechtstreeks aanleveren bij Vensters.

Links