Terugkijken overhandiging en webinars Staat van het Onderwijs

Staat van de Schoolleider online en in print

In april publiceerde de Inspectie van het Onderwijs de Staat van het Onderwijs 2021. Na de presentatie volgden verschillende webinars die per onderwijssector of thema verder ingingen op de bevindingen. De overhandiging en de webinars zijn nu terug te zien. Ook is het nog mogelijk de Staat van de Schoolleider in print te bestellen.

Op woensdag 14 april 2021 overhandigde inspecteur-generaal van het Onderwijs Alida Oppers in het Nationaal Onderwijsmuseum de publicatie de Staat van het Onderwijs 2021 aan de ministers van OCW. ‘s Middags gaf de inspectie nadere uitleg over diverse thema’s uit de publicatie via zeven verschillende webinars.

In de weken na de presentatie en ook tijdens de afsluitende online onderwijsconferentie op 11 mei hebben vele betrokkenen in het onderwijs gereflecteerd op de oproep van de inspectie.Deze hield in: benut het herstel na de coronacrisis ook om de onderliggende oorzaken aan te pakken van de teruglopende basisvaardigheden en de kansenongelijkheid in het onderwijs.

Staat van de Schoolleider

Iedere twee jaar brengen de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) en de VO-raad samen een Staat van de Schoolleider uit in aansluiting op de Staat van het Onderwijs. Dit jaar, in de Week van de Schoolleider, mede dankzij de redactie van schoolleiders, Schoolleidersregister PO, Schoolleidersregister VO en CAOP. Er is een online versie, maar het is ok mogelijk de publicatie in print (via printing on demand) te bestellen.

Links