In zijn brief van 7 september 2021 geeft de minister van OCW aan dat de termijn voor het indienen van de voortgangsrapportage versterking technisch vmbo over de periode van januari tot juni 2020 is verlengd tot 1 november 2021 in verband met COVID-19. De brief heeft betrekking op de Subsidieregeling sterk techniekonderwijs 2020 – 2023.

Als argumentnatie geeft de minister aan dat de scholen meer tijd hebben om na de zomervakantie de verantwoording op orde te brengen en is er geen overlap met het maken van plannen voor het Nationaal Programma Onderwijs. Een tweede wijziging betreft de termijn waarbinnen de subsidie moet worden besteed aan de activiteiten. Ook de andere termijnen worden verlengd.

De brief van de minister is hier onder te downloaden.

Gerelateerd nieuws