Tekst verlengde CAO PO 2019 – 2020 beschikbaar

De sociale partners, PO-Raad en de vakbonden, waaronder de AVS, hebben de definitieve tekst met betrekking tot het openbreken van de CAO PO 2019 – 2020 en het verlengen van de CAO PO 2019 – 2020 tot en met 31 december 2020 ondertekend.

In deze cao is de eenmalige toelage van 0,7 procent over het jaarsalaris van 2020, de procedure met betrekking tot de Arbeidsmarkttoelage leraren VSO uitstroomprofiel vervolgonderwijs en het proces actualisering functies OOP en directeuren vastgelegd.

De AVS brengt ook de verlengde CAO PO 2019 – 2020 in boekvorm uit. Deze is via deze pagina te bestellen.

De tekst van de CAO PO 2019 – 2020 is hieronder te downloaden.

Digitale Denksessies ‘Naar een nieuwe CAO’

Op 14 december is er nog een Digitale Denksessie ‘Naar een nieuwe CAO’. De eerste denksessie vond op 2 december plaats. Tijdens deze ontmoetingen (webinars) bespreken we hoe we een nog betere cao voor schoolleiders kunnen afsluiten. Doe ook mee.

Links