Tekst en toelichting AVS Actieplan LeerKracht

De complete tekst van en toelichting op het onderhandelaarsakkoord “actieplan leerkracht” is hieronder beschikbaar. Het bestuur van de AVS zal vrijdag 18 april een advies formuleren over het wel of niet instemmen met het akkoord. In de week van 21 april worden de leden uitgenodigd om hierover te stemmen.

Downloads
 Convenant Actieplan Leerkracht van Nederland 16 april 2008
 Toelichting AVS Onderhandelaarsakkoord actieplan LeerKracht van Nederland
 Uitnodiging ledenraadpleging onderhandelaarsakkoord actieplan LeerKracht!

Zie ook: Dossier LeerKracht!

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.