Tekst CAO PO 2019 – 2020 beschikbaar

Op 10 januari 2020 hebben de sociale partners het CAO-akkoord CAO PO 2019 – 2020 ondertekend. Van dit akkoord waren de cao-teksten van de hoofstukken 5, 6, 7, 9 en 10 al vastgesteld. Daarnaast moesten deze teksten nog afgestemd worden met de bestaande teksten. Deze procedure is nu afgerond en heeft geleid tot de definitieve tekst van de CAO PO 2019 -2020.

Wat is er in deze cao veranderd? Allereerst is de weg van de modernisering voortgezet. Ook hadden de sociale partners te maken met de wetswijzigingen die per 1 januari 2020 zijn ingevoerd. Zo is door de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA) de ambtenarenstatus verdwenen en hebben inhoudelijke wijzigingen plaatsgevonden door invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans. Zo is in deze wet nu bepaald dat voor wat betreft de vervanging bij ziekte van leraren en onderwijsondersteunend personeel met les- en of behandeltaken de ketenbepaling niet wordt toegepast.

De inhoud van de CAO PO 2019 – 2020 geldt vanaf 1 januari 2020. In deze cao is de bepaling opgenomen dat de teksten van de CAO PO 2018-2019 ongewijzigd van toepassing zijn gebleven tot 1 januari 2020.

CAO PO publicaties

De AVS heeft ook de CAO PO 2019 – 2020 in boekvorm uitgegeven. Daarnaast zijn nieuwe publicaties uitgebracht van de salaristabellen en het ABC van de CAO PO. Deze zijn nu te bestellen via www.avs.nl/publicaties.

Tot slot is er ook een was – wordt-lijst opgemaakt. In deze was – wordt-lijst worden de verschillen aangegeven tussen de CAO PO 2018 – 2019 en de CAO PO 2019 – 2020.