‘Technologiekompas voor het onderwijs’ gepubliceerd

Wat is de impact van technologie op het onderwijs in de komende vijf jaar? Op welke ontwikkelingen moet je je voorbereiden en waar liggen de kansen? Veel scholen willen wel ict gebruiken, maar weten niet goed hoe. Kennisnet publiceert daarom het technologiekompas voor schoolbestuurders in het po, vo en mbo, dat scholen helpt met het maken van de juiste keuzes.

Robots, virtual reality, learning analytics… Welke technologietrends zijn blijvend? Welke vernieuwingen kunnen scholen negeren en welke niet? Wanneer moeten ze ergens echt mee aan de slag? Die inschatting maken is vaak lastig, ook omdat er aan alle kanten aan scholen wordt getrokken, onder andere vanuit het bedrijfsleven. Het Kennisnet Trendrapport, dat tweejaarlijkse verschijnt en dat technologische ontwikkelingen beschrijft waarmee scholen nu en in de toekomst geconfronteerd worden, draagt dit jaar de titel ‘Technologiekompas voor het onderwijs’, omdat het scholen helpt te navigeren in een snel veranderende wereld vol technologische trends en hypes.

Omdat de ontwikkelingen zo snel gaan, is het belangrijk dat scholen op basis van dat inzicht nu al onderbouwde keuzes maken en beslissingen nemen. Als ze dat niet doen, dan leidt dat tot onnodige kosten, onbruikbare lesmaterialen, desinvesteringen en tot het niet goed voorbereiden van leerlingen op het leven, leren en werken van de toekomst.

Het technologiekompas beschrijft reële ontwikkelingen die al gaande zijn, zoals cloudcomputing, big data en learning analytics. Ook bevat het veel praktische adviezen en instrumenten die scholen kunnen gebruiken bij het opstellen van hun ict-beleidsplan en bij het doen van slimme investeringen. 

Links

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.