Technische wijziging CAO PO 2009

Verduidelijking tekst voorkomt misverstanden
De centrales voor onderwijspersoneel en de PO-Raad hebben in overleg een tweetal technische wijzigingen aangebracht in de CAO PO 2009. Dit om te verduidelijken hoe de afspraken zijn bedoeld; om hierover geen misverstanden te laten bestaan.

De eerste wijziging betreft de toelichting op het schaaluitloopbedrag (art 6.14b). Het werd in het veld als onduidelijk ervaren of het schaaluitloopbedrag wordt toegekend aan leerkrachten met een garantiesalaris (HOS of anderszins). Partijen bedoelen dat ook zij voor het schaaluitloopbedrag in aanmerking kunnen komen (uiteraard geldt wel de voorwaarde van een niet-onvoldoende beoordeling). Om aan deze onduidelijkheid een einde te maken is de toelichting op dit artikel aangepast. Ook is toegelicht dat een uitlooptoeslag en/of bindingstoelage en/of inkomenstoelage geen invloed heeft op het recht op het schaaluitloopbedrag. Deze toe(s)lagen bestaan naast elkaar. De tweede wijziging betreft bijlage A9. Het bleek niet helder hoe de BAPO-korting en de korting in het tweede ziektejaar doorwerkte naar de berekening van toeslagen, toelagen en uitkeringen. Een verduidelijking in de tekst maakt ook aan die onduidelijkheid een eind.

Kijk voor de exacte technische (tekstuele) aanpassingen in het dossier CAO-PO

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.