Technische problemen BRON

Het is de afgelopen tijd tijdelijk niet mogelijk geweest om gegevens uit te wisselen met BRON. Door een technische storing zijn fouten opgetreden in de productie. Daarom is de gegevensverwerking voor korte tijd stilgezet. Vanaf aanstaande maandag 12 juli is het weer mogelijk gegevens met BRON uit te wisselen.

Inmiddels is bekend welke scholen door deze storing zijn getroffen. Gelukkig gaat het, op de gehele scholenomvang, om een beperkt aantal (po-)scholen en is het in veel gevallen mogelijk dat DUO en de softwareleveranciers gezamenlijk voor herstel zorgen. In een enkel geval zal de school daarvoor wel een actie moeten verrichten. De scholen die dit betreft worden door DUO per e-mail benaderd met stappen en afspraken om die herstelactiviteiten uit te voeren. Het overgrote deel van de scholen zal geen herstelactiviteiten uit hoeven te voeren als gevolg van de storing.
Vanaf aanstaande maandag 12 juli is het weer mogelijk gegevens met BRON uit te wisselen. Alle scholen ontvangen hierover bericht. Scholen die al zijn aangesloten op BRON kunnen doorgaan met de reguliere uitwisseling. Scholen in de fase `aansluiting BRON´ kunnen vanaf aanstaande maandag verder met deze fase. Als dat niet meer voor de zomervakantie lukt, dan start BRON direct na de vakantie met de begeleiding van de aansluiting.

Meer informatie: www.bron.nl

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.