Teamonderwijs op maat (TOM)

Teamonderwijs op maat (TOM) is een beproefde aanpak door scholen voor scholen om integrale ontwikkeling en vernieuwing op school te realiseren. Voor alle terreinen van de school: de inzet van personeel, de organisatie van het onderwijs en de inrichting van de leeromgeving. Tezamen vormen dit de drie pijlers van TOM. Daarnaast is er de schil om de pijlers heen, het proces van verandering. Dit is de context waarbinnen de veranderingen plaatsvinden.
TOM is geschikt voor iedere school, waar u ook staat in uw schoolontwikkeling. Op de website van TOM www.teamonderwijsopmaat.nl vindt u uitleg over TOM en hoe u zelf aan de slag kunt gaan. U vindt er praktijkvoorbeelden, onderzoeksrapporten, producten en procesbeschrijvingen.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.