Teambevoegdheid voor 10-14-scholen

Minister van onderwijs Arie Slob onderzoekt of er een teambevoegdheid kan komen voor scholen die onderwijs geven aan 10-14-jarigen. Dit staat in een brief aan de Tweede Kamer.

Scholen voor kinderen in de leeftijd van 10 tot en met 14 jaar bieden een programma met een doorlopende leerlijn van basis- naar voortgezet onderwijs. Leerlingen stromen uit naar het derde leerjaar in het vo. Momenteel nemen twaalf scholen deel aan een pilot voor dit onderwijsconcept.

Leraren die zijn opgeleid tot basisschoolleerkracht, zijn meestal niet bevoegd om te werken in het voortgezet onderwijs en omgekeerd. Maar op sommige scholen geven leraren les aan klassen met een gemengde samenstelling van leerlingen in de basisschoolleeftijd en leerlingen in de vo-leeftijd. Als de scholen binnen de huidige wettelijke kaders blijven, leidt dit dus tot problemen. Daarom wil Slob onderzoeken of er een teambevoegdheid voor het 10-14-onderwijs in het leven geroepen kan worden, waarmee leraren gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het onderwijs. Een leraar heeft dan de eigen bevoegdheid in één onderwijssoort. De bevoegdheden samen vormen de bevoegdheid van het team als geheel. Leraren blijven in dienst van de school van de onderwijssoort waarvoor zij bevoegd zijn en behouden als individu dezelfde bevoegdheid.

Dit schrijft Slob in een brief die hij 4 juli naar de Tweede Kamer stuurde. In dezelfde brief gaat Slob kort in op het probleem dat de leraren onder verschillende cao’s vallen. ‘De rijksoverheid is geen partner in de cao-afspraken. Ik laat het daarom over aan de besturen en de cao-partijen om hierover indien gewenst het gesprek te voeren’, aldus de minister.

Links

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.