Teach-nasium laat leerlingen kennismaken met onderwijsvak

Scholen voor funderend onderwijs lopen vaak tegen dezelfde uitdagingen aan. De aanpak kan bijzonder zijn en voor meerdere scholen nuttig. Deze maand in Zo kan het ook!: Het Teach-nasium wil vo-leerlingen enthousiasmeren voor een baan in de onderwijssector. Geïnteresseerde leerlingen volgen colleges pedagogiek, onderwijskunde, didactiek en lopen stage.
 
Excellente havo- en vwo-leerlingen al in de bovenbouw voorbereiden op een naadloze overstap naar de pabo of lerarenopleiding. “Het is bijna briljant in zijn eenvoud”, zegt rector-bestuurder Kees Klapwijk van scholengemeenschap GSR Rotterdam. “De leerlingen maken iedere dag onderwijs mee. Hoe simpel is het om hen dan ook te motiveren voor het vak van leraar? Dat doe je door lesgeven. Iedere leraar kent wel een leraar van vroeger die hem of haar heeft geïnspireerd, maar extra aandacht blijkt nodig.” GSR Rotterdam is een van de twee scholen voor voortgezet onderwijs die deze herfst start met het tweejarige programma Teach-nasium, om jongeren te laten ervaren hoe het is om leraar te zijn en te kijken of het beroep bij hen past. Voormalig pabo-directeur Emile van Velsen van de Christelijke Hogeschool Ede (CHE) bedacht het concept. “Er zijn allerlei initiatieven om snel meer mensen voor de klas te krijgen, waarbij kwaliteit zelden voorop staat. Wij willen dat de allerbesten voor het vak van leraar kiezen. Juist leerlingen die deze keuze niet zo snel maken, bijvoorbeeld iemand met een technisch profiel, willen we bereiken. Dat lukt niet met een folder. Leerlingen waarvan je denkt dat ze misschien geschikt zijn actief benaderen, werkt veel beter.”
 
De zes havo-4 en vwo-5 leerlingen van GSR en De Passie Rotterdam die meedoen, hebben een ‘strenge’ selectie achter de rug. Rector-bestuurder Klapwijk: “Talentcoaches en de decaan hebben uitgebreide gesprekken gevoerd. De leerlingen hebben een enorme drive, hoge cijfers en veel discipline. Dat moet ook wel, omdat ze soms reguliere lessen zullen missen en in staat moeten zijn dat op te lossen.” De leerlingen beginnen in oktober met een wekelijks programma van een dagdeel met colleges pedagogiek, onderwijskunde en didactiek, stages en coaching. Pabo-docenten komen naar de scholen voor de colleges en de coaching en het stagelopen gebeurt achtereenvolgens op een basisschool, de eigen middelbare school en een andere school voor voortgezet onderwijs. Coördinator en opleidingsdocent Bram Kasse van CHE: “Met deze scholen hebben wij al een samenwerkingsrelatie omdat pabo-studenten van ons er stagelopen. Wij als pabo investeren graag hierin, omdat we kinderen in Nederland goede leraren voor de klas gunnen en willen bijdragen aan talentontwikkeling.”
 
De vo-leerlingen sluiten het Teach-nasium af met een presentatie voor medeleerlingen. Kasse: “Met hun ervaring en enthousiasme interesseren zij misschien weer nieuwe leerlingen voor het onderwijsvak.” Klapwijk: “Het is een mooie vorm van loopbaan­oriëntatie. Juist in het voortgezet onderwijs leren leerlingen ontdekken wie ze zijn als mens, welke interesses ze hebben en welke beroepenvelden er zijn. Mijn verwachting? Als dit aanslaat kan ik mij voorstellen dat ook op andere vakgebieden samenwerking tussen het vo en hbo tot stand komt, zoals verpleegkunde, waar ook mensen nodig zijn. Leerlingen zullen gemotiveerder binnenkomen in het hbo als ze al aan de praktijk hebben geroken. Dat is winst. Oók als ze zich realiseren dat het niet is wat ze willen.”
 
Ook een creatieve aanpak op uw school? Mail naar communicatie@avs.nl o.v.v. ‘Zo kan het ook’.
Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.