‘Te weinig aandacht voor oudere leerkracht’

Leerkrachten van 55 jaar en ouder ontvangen minder aandacht voor hun persoonlijke ontwikkeling en loopbaanperspectief dan hun jongere collega’s. Maar 12 procent van de scholen in alle onderwijssectoren voert een levensfasegericht personeelsbeleid. Dit blijkt uit het onderzoek ‘Tevreden blijven werken in het onderwijs’ dat ResearchNed op verzoek van het Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt (SBO) uitvoerde.Directeuren en managers geven aan met ieder personeelslid functioneringsgesprekken te houden, maar het onderwijspersoneel schetst zelf een minder rooskleurig beeld: gemiddeld zegt 71 procent een formeel gesprek te hebben gehad, terwijl 89 procent zegt waarde te hechten aan deze gesprekken. Voor alle onderwijssoorten geldt dat de oudere leerkracht minder vaak functioneringsgesprekken heeft dan jongere leerkrachten.SBO-directeur Freddy Weima: “Uit het onderzoek blijkt dat oudere leerkrachten vaker ontevreden zijn over hun werk en de werkdruk hoger vinden liggen dan hun jongere collega’s. Toch krijgen juist zij minder aandacht in het personeelsbeleid. Met de huidige lerarentekorten is het extra belangrijk dat ze langer en gemotiveerd willen doorwerken. Persoonlijke aandacht van de leidinggevende, maatwerk in personeelsbeleid en autonomie dragen daaraan bij.”Levensfasegericht personeelsbeleid richt zich op het langdurig gezond, inzetbaar en gemotiveerd houden van personeel, ongeacht leeftijd. Per individu kunnen wensen, doelen en mogelijkheden verschillen. Als personeelsbeleid en stijl van leidinggeven daarop zijn afgestemd, kan dat een hoog rendement opleveren. De werknemer werkt op zijn beurt in een gezonde en plezierige omgeving. De meeste scholen zitten volgens SBO nog in een oriëntatie- of ontwikkelingsfase van het levensfasegericht personeelsbeleid. “Hoe professioneler het HRM-beleid, hoe vaker de instelling dit personeelsbeleid voert.”De onderzoeksreeks ‘Tevreden blijven werken in het onderwijs’ is te downloaden via www.onderwijsarbeidsmarkt.nl

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.