Uit recent onderzoek in opdracht van OCW blijkt dat basisscholen flink tekort komen op de vergoedingen voor leermiddelen en gebouwenonderhoud. Voor het noodzakelijke onderhoud komen de scholen op jaarbasis 40 miljoen euro tekort, een gemiddelde van 5500 euro per school.

De kosten van onderhoud zijn gemiddeld 33 procent hoger dan de vergoeding. Voor de leermiddelen is dat 14 procent. Als de kosten van computers en software worden meegerekend, kost het onderwijsleerpakket 240 euro per leerling. De vergoeding inclusief ict is 177 euro per leerling. Daarmee wordt slechts 74 procent van de kosten gedekt. Er zijn tientallen miljoenen euro's nodig om de scholen op dit gebied bij te spijkeren.
De vergoedingen voor materiële instandhouding van basisscholen worden eens in de vijf jaar vastgesteld en daarna geëvalueerd. Vijf jaar geleden bleek het niveau van de vergoedingen al te laag. Nu zijn ze opnieuw onderzocht en wederom blijken de scholen fors tekort te komen.

Brandbrief
VOS/ABB, de besturenorganisatie voor het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs, spreekt van een structurele geldnood en stuurde onlangs een brandbrief naar minister Van der Hoeven en de Tweede Kamer met het verzoek een einde te maken aan dit probleem. De onderwijsorganisatie wijt de tekorten onder meer aan extra uitgaven voor onderwijskundige vernieuwingen, een strenger handhavingsbeleid voor bijvoorbeeld brandveiligheid en bijgebouwde noodvoorzieningen, die niet worden meegerekend in de bekostiging. VOS/ABB waarschuwt voor het verval van schoolgebouwen en hoge energiekosten, als de onderhoudsvergoedingen niet omhoog gaan.

De AVS pleit al enige jaren voor hogere onderhoudsvergoedingen en is blij met de ondersteuning en onderbouwing door VOS/ABB.

Minister Van der Hoeven heeft nog niet gereageerd op de brandbrief. Eind september komt zij met een reactie op de onderzoeksrapporten.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws