Er moet een einde komen aan de kloof tussen kinderopvang en basisschool. Samenwerking tussen de verschillende ‘kindvoorzieningen’ moet veel gemakkelijker worden. Dat kan door geïntegreerde Integrale Kindcentra (IKC) op te zetten onder regie van de gemeente. Op maandag 27 maart bood de Taskforce Samenwerking Onderwijs en Kinderopvang het advies Tijd om door te pakken aan aan demissionair minister Asscher en staatsecretaris Dekker.

Kinderen uit lagere sociaaleconomische milieus zijn daarmee het meest gediend. Op deze manier gaan we concreet en praktisch de maatschappelijke tweedeling te lijf, aldus de Taskforce in zijn advies.

De Taskforce roept niet alleen het kabinet op om in actie komen; gemeenten kunnen de samenwerking faciliteren en daarin de regie pakken vanuit hun verantwoordelijkheid voor welzijn en jeugd. Ook scholen, peuterspeelzalen en kinderopvang zijn zelf aan zet om een visie te formuleren op wat zij gezamenlijk willen bijdragen aan de ontwikkeling van de kinderen in hun wijk of buurt.

Ernst Radius, adviseur van Sociaal Werk Nederland, die op persoonlijke titel deelnam aan de Taskforce: “School en kinderopvang moeten ook compleet kunnen samengaan in een geïntegreerd leer- en ontwikkelcentrum. Laagdrempelig, inclusief jeugdhulp en sociaal werk. Ouders en ook niet-onderwijsprofessionals moeten meer betrokken worden en de gelegenheid krijgen zich als volwaardige partners in te zetten. Ontwikkelingsverlies door het overgaan van de ene naar de andere voorziening behoort dan tot het verleden. De individuele behoeften van ieder kind hoort centraal te staan, zodat één ononderbroken ontwikkellijn ontstaat.”

Alle kinderen van twee tot en met twaalf jaar dienen een publiek gefinancierd toegangsrecht te krijgen voor een bepaald aantal uren opvang per week. Spelend leren blijft voor de jongsten het uitgangspunt. De Taskforce adviseert daarom onder andere één doorlopend pedagogisch curriculum te ontwikkelen voor kinderen van nul tot en met twaalf jaar. Daarnaast bevat het advies concrete aanbevelingen om de barrières op gebieden als cao’s, btw en huisvesting, maar ook toezicht en medezeggenschap, te overwinnen. Deze adviezen kunnen tijdens de komende kabinetsperiode worden gerealiseerd.
 
De AVS is voorstander van het opzetten van IKC’s en verzorgt de Leergang Directeur IKC.
 

Links

Gerelateerd nieuws