De Taskforce Samenwerking Onderwijs en Kinderopvang is een feit. De ministerraad nam begin oktober een voorstel van minister Asscher en staatssecretaris Dekker aan voor de instelling en samenstelling van de taskforce.

De Taskforce Samenwerking Onderwijs en Kinderopvang gaat de komende maanden kijken hoe de samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang verder kan worden versterkt. Daarbij staan de belangen van kinderen en ouders
centraal. Voorstellen moeten een meerwaarde hebben voor de ontwikkeling van kinderen, arbeidsparticipatie van ouders en gezamenlijke inzet van personeel.

Samenstelling
Diana Monissen wordt voorzitter van de taskforce. Zij is voorzitter van de Raad van Bestuur van het Prinses Maxima Centrum voor Kinderoncologie. Verder bestaat de taskforce uit vertegenwoordigers van ouders, onderwijs, kinderopvang, gemeenten en vakbonden: Ewald van Vliet (Stichting Lucas Onderwijs, Den Haag), Niko Persoon (Zaan Primair, Zaanstad), Esther Zijl (Forte Kinderopvang), Pauline Schellart (Kober Groep), Angèle van der Star (Aob), Jessica van Ruitenberg (FNV), Mark Pol (wethouder Almere), Gjalt Jellesma (BOinK), Peter Hulsen (Stichting Ouders & Onderwijs) en Ernst Radius (Sociaal Werk Nederland).

De Taskforce laat zich daarnaast bijstaan door een aantal adviseurs met specifieke expertise op het gebied van samenwerking onderwijs en kinderopvang en op het gebied van migrantenkinderen. In het voorjaar verwacht de Taskforce met haar eindrapport te komen, zodat het een rol kan spelen tijdens de kabinetsformatie.


Kritiek
Afgelopen zomer uitte de PO-Raad en Kindcentra 2020 kritiek op de taskforce-plannen van Asscher. De opdracht van de taskforce zou te beperkt zijn. Die mocht volgens de plannen namelijk alleen onderzoek doen naar mogelijkheden voor samenwerking binnen de huidige wet- en regelgeving, terwijl de sectorraad ook de wet- en regelgeving zelf onderzocht wil zien. Kindcentra2020 vond het vreemd dat de taskforce niet de ruimte kreeg eventuele nieuwe (organisatie)vormen te onderzoeken voor onderwijs en kinderopvang.

Uit eerder onderzoek van Oberon blijkt dat scholen en kinderopvang al veel samenwerken. Vaak vanwege pedagogische motieven. 

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws