Scholen voor funderend onderwijs lopen vaak tegen dezelfde uitdagingen aan. De aanpak kan bijzonder zijn en voor meerdere scholen nuttig. Deze maand in Zo kan het ook!: Kindcentrum Campus Columbus sloot een scherpe deal met de plaatselijke elektronicagigant om elk kind te voorzien van een eigen tablet.

Het onderwijs van nu vraagt om gepersonaliseerd leren, met ict als hulpmiddel. “Samen doen met één computer is daarbij een belemmering. Leerlingen moeten niet hoeven wachten totdat er een pc vrijkomt”, vindt directeur onderwijs Stef van Wickeren van Kindcentrum Campus Columbus in Heerhugowaard. Zijn onderwijsafdeling werkt niet vanuit een vast programma in leerstofjaargroepen, maar vanuit de behoefte van kinderen. We wilden duurzaam investeren in plaats- en tijdonafhankelijk leren.” Vanaf dit schooljaar heeft ieder kind vanaf groep 4 een eigen tablet, met op maat gearrangeerde applicaties voor school- en thuisgebruik: Take Your Own Device (TYOD). Dat kinderen van huis zélf een device (tablet of laptop) meebrengen voor onderwijsdoeleinden bestond al (BYOD), maar een verschil is dat Columbus met TYOD zelf de volledige regie heeft over de educatieve content. “Bovendien heb je niet te maken met allemaal verschillende merken devices.” Al filosoferende met anderen over de ‘gouden driehoek’ van school, ouders en lokale partners rondom het kind kreeg Van Wickeren het idee voor TYOD. “Onderwijs is gebaat bij educatief partnerschap en ouders vinden het fijn als de school hen wat ‘ontzorgt’ op dat vlak.” Van Wickeren stapte met zijn verhaal op goed geluk de lokale Media Markt binnen. Deze was meteen enthousiast en wilde graag iets betekenen voor het plaatselijke onderwijs. “Ook aan deze zijde van de driehoek worden wederzijdse belangen gediend: als school willen we deskundige service en goedkoop inkopen, de commerciële partner wil klantenbinding en goodwill.” Ouders die op vrijwillige basis meedoen aan TYOD krijgen dan ook een particuliere VIP-kaart van het concern, die korting geeft op particuliere aankopen. Ze huren voor drie jaar een tablet – de onderwijsorganisatie betaalt de helft – waarna ze deze in eigendom krijgen. “Voor ouders een aantrekkelijke manier om voordelig een tablet aan te schaffen en wij hebben geen last van verouderde devices, afschrijftermijnen en restwaardes. Ook kunnen we eventueel makkelijk overstappen naar een ander merk, zodat je niet gebonden bent aan bijvoorbeeld Apple, zoals de Steve Jobsscholen.” Zo’n 80 procent van de ouders doet vrijwillig mee. Voor de kinderen van ouders die niet meedoen is er ook een tablet, maar die blijft binnen de muren van het kindcentrum en wordt na drie jaar geen eigendom. “Meestal gaat het om ouders die thuis al voorzien zijn, niet om financiële redenen.” Van Stichting Flore, waar Campus Columbus onder valt, krijgt Van Wickeren als pionier extra uren voor de contentontwikkeling en het beheer van de tablets. De educatieve apps staan niet op een schoolserver maar in de zogenaamde cloud. “Naast itspecialisten draait het uiteindelijk allemaal om de leraar die de digitale leeromgeving inricht.” Het team van Van Wickeren maakte ook een duidelijke handleiding voor het thuisgebruik, zodat alle ouders ermee uit de voeten kunnen. Na een herfstvakantie en enkele weekenden zijn de eerste ervaringen met TYOD positief. “Leraren werkten al meer een-op-een met leerlingen, er is een didactisch doorgaande lijn en ouders zijn nu nog meer betrokken bij wat hun kind leert.” Voorwaarde is dat iedereen zich eigenaar voelt, stelt Van Wickeren. “Je moet laten zien dat en hoe het past binnen je onderwijsvisie, goede afspraken maken en kritisch monitoren. Het gaat erom dat je de digitale leeromgeving betrékt bij het onderwijs, niet dat deze het onderwijs overneemt. In andere tijden zou het net zo goed ‘Take Your Own Book’ geweest kunnen zijn.” Van Wickeren gunt elke school dit concept. “Heb je een elektronicawinkel in je dorp of stad? Maak dan gebruik van die gouden driehoek en zoek de verbinding!”

Ook een creatieve aanpak op uw school? Mail naar communicatie@avs.nl o.v.v. ‘Zo kan het ook’.

Gerelateerd nieuws