Tablets vooral ingezet voor onderwijs op maat

Het gebruik van tablets en laptops blijft stijgen in het onderwijs. Vooral in het primair onderwijs is het kunnen bieden van onderwijs op maat de belangrijkste reden om tablets en laptops in te zetten in de les. Dit blijkt uit een peiling van Kennisnet onder 700 leidinggevenden en leraren in het po, vo en mbo.

Enkele conclusies uit het onderzoek:

  • In alle drie de onderwijssectoren stijgt het aantal apparaten: ruim 80 procent van de ondervraagde leerkrachten (po) en bijna 90 procent van de docenten (vo en mbo) zet deze apparaten in;
  • In het po heeft 6 procent een tablet/laptop voor alle leerlingen, in het vo 11 procent;
  • Leraren zijn overwegend positief over tablets en laptops in de les (79 procent in het po en 55 procent in het vo);
  • Leraren zijn vooral positief over de toename van motivatie bij leerlingen en de verhoging van de efficiëntie in het leerproces;
  • Minpunten die genoemd worden: tablets/laptops leiden leerlingen af (2 procent in het po, 8 procent in het vo) en technische problemen (5 procent in het po, 9 procent in het vo).

Het kunnen bieden van onderwijs op maat is de belangrijkste reden voor scholen om tablets of laptops in te zetten. Andere veelgenoemde redenen zijn het aantrekkelijker maken van het onderwijs voor leerlingen, beter aansluiten op de belevingswereld van leerlingen en meer doen met ict.

Toine Maes, algemeen directeur Kennisnet: “Ict speelt een rol bij het bieden van maatwerk doordat het leerlingen individuele feedback kan geven en oefeningen aan kan passen. Nu er meer en meer digitaal geleerd wordt, heeft het onderwijs behoefte aan goed digitaal leermateriaal dat deze feedback kan geven en deze flexibiliteit in zich heeft. De uitkomsten van deze peiling bevestigen dat.”

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.