Leraren hebben vaak wel gegevens over de taal- en rekenachterstanden van hun leerlingen, maar doen er nog (te) weinig mee in hun les, blijkt uit onderzoek van de inspectie. De vraag in welke mate scholen opbrengstgericht werken aan de referentieniveaus taal en rekenen en hoe ze zich daarin zouden kunnen verbeteren, stond daarbij centraal.

De meeste scholen in het voortgezet onderwijs hebben een vorm van opbrengstgericht werken rond taal en rekenen. Zo verzamelt het overgrote deel van de scholen gegevens over het taal- en rekenniveau van hun leerlingen. Vaak gebruiken scholen die gegevens om de zwakke leerlingen te signaleren. Zij bieden deze leerlingen extra ondersteuning buiten de les in de vorm van ondersteuningsuren. Wat scholen nog beter kunnen doen volgens de inspectie, is evalueren of deze leerlingen daadwerkelijk genoeg hebben bijgeleerd tijdens die extra lessen. Ook kunnen de leraren de toetsresultaten nog veel beter gebruiken in de vormgeving van hun lessen. Dit gebeurt slechts op 6 procent van de scholen.

Rekentoets
Door de invoering van de centrale rekentoets en de ijking van de examens Nederlands aan de referentieniveaus taal, moeten scholen bewuster en doordachter met taal en rekenen omgaan. Dat is niet voor alle scholen (en voor alle leerlingen) even gemakkelijk. Daarom biedt de inspectie in het onderzoeksrapport ook suggesties voor vervolgstappen voor scholen die meer met hun opbrengstgegevens willen doen.
Voor het rapport ‘Opbrengstgericht werken aan taal en rekenen in het voortgezet onderwijs, over het verbeteren van taal en rekenen in het voortgezet onderwijs’ bezocht de inspectie 1.100 lessen op 125 vo-afdelingen.
 

Links

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws