System thinkers in action

Op 6 en 7 oktober 2005 was de Canadese hoogleraar Michael Fullan te gast in Nederland. Op de afsluitende dag van de Nationale Onderwijsweek presenteerde Fullan zijn ideeën over vernieuwing in het onderwijs. Samen met Nederlandse hoogleraren werd de context van duurzame verandering verkend tijdens de door AVS, NSA en RPCZ georganiseerde conferentie System thinkers in action in Vlissingen.

Duurzame verandering in het onderwijs

Fullan heeft wereldwijd ervaring opgedaan bij innovatieprocessen in het onderwijs. Tijdens de conferentie noemde hij de belangrijkste factoren die van invloed zijn op Sustainable Change duurzame verandering. Doel van de conferentie was vanuit het veld meer bottom-up bij te dragen aan het oplossen van praktijkproblemen in de dagelijkse onderwijspraktijk. Fullan omschreef vanuit de Canadese situatie de complexiteit van veranderingsprocessen; een verantwoordelijke rol en opening van de dialoog op alle systeemlagen; een gezamenlijke verantwoordelijkheid van districten groepen scholen; betrokken lerende organisaties en aandacht voor het opleiden van nieuwe, krachtige morele leiders. De themas van Fullan kwamen tijdens de conferentie terug in diverse workshops en vormden ook de basis voor de aanbevelingen die bij het slot van de conferentie werden gepresenteerd. Nederlandse hoogleraren formuleerden vanuit hun vakgebied een eigen visie op de opvattingen van Fullan en richtten zich op aanbevelingen over schoolontwikkelingen, de lokale gemeenschap en de overheid.

Aanbevelingen

In dialoog met de deelnemers en op grond van Fullans uitgangspunten, zijn aanbevelingen voor onderwijsinnovatie geformuleerd.

Een kleine greep hieruit:

  • Door het gebruiken van data en toetsen kan het reflectievermogen van scholen vergroot worden.
  • Vormen waarmee professionele ontwikkeling gestimuleerd kan worden zijn: support zoeken bij medeprofessionals, elkaar feedback geven en meer gebruik maken van best practice.
  • Kijken naar de mogelijkheden van de combinatie van hightech en hightouch in het onderwijs. Hightech maatwerk aansluiten bij leerstijlen maakt hightouch waarschijnlijk beter bereikbaar generatie leren.

De aanbevelingen werden tijdens de conferentie aangeboden aan de heer Veringa, directeur Arbeidsmarkt & Personeelsbeleid van OCW. Vanuit OCW is reeds belangstelling ontstaan voor verdere verdieping in het gedachtegoed van Fullan. Het ministerie zal de huidige uitgezette ministeriële lijn en de vraag naar extra aandacht voor capacity building verder bestuderen.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.