Voor scholen die een extra stimulans kunnen gebruiken voor internationaliseringsactiviteiten zijn er de subsidiemogelijkheden van de nieuwe Regeling Internationalisering PO en VO (IPV-regeling), uitgevoerd door Nuffic. Er zijn diverse subsidiemogelijkheden voor zowel curriculumontwikkeling als mobiliteit voor leerlingen en leerkrachten. Daarnaast biedt het Europese subsidieprogramma Erasmus+ de gelegenheid om in samenwerking met andere scholen en instellingen in Europa te werken aan internationalisering en buitenlandervaring. Deze subsidies zijn ook te gebruiken voor de educatieve reizen van de AVS.
 
Subsidieregeling internationalisering
In de IPV-regeling (Internationalisering Po en Vo) staat het verwerven van internationale competenties centraal. Er zijn diverse subsidiemogelijkheden voor zowel curriculumontwikkeling als mobiliteit voor leerlingen, leerkrachten en Pabo-studenten. Het ministerie van OCW heeft de uitvoering van deze subsidie toegekend aan Nuffic.
 
Onder curriculumontwikkeling rondom internationalisering vallen:

  • starten met vroeg vreemdetalenonderwijs (vvto), waarbij maximaal 15% van de onderwijstijd in de vreemde taal wordt gegeven;
  • samenwerking tussen po en vo voor het ontwikkelen van een doorlopende leerlijn op het gebied van taal of internationalisering;
  • het ontwikkelen of verder ontwikkelen van internationaliserende onderwijsconcepten zoals het International Primary Curriculum of een soortgelijk concept.

Scholen kunnen IPV-subsidie voor curriculumontwikkeling aanvragen voor de schooljaren van 2017-2018 tot en met 2019-2020.
De IPV-subsidie voor (leraren-, leerlingen- of stage-)mobiliteit is alleen aan te vragen voor het schooljaar 2017-2018.

Hoe vraagt u subsidie aan?
U dient de aanvraag direct in via deze website

Erasmus+
Het is ook mogelijk om een subsidie in het kader van Erasmus+ aan te vragen. Erasmus+ is het Europese programma voor onderwijs, jeugd en sport om extra ontwikkelingskansen aan mensen te bieden door investeringen in onderwijs. De projecten vinden plaats in samenwerking met andere scholen en instellingen in Europa en kunnen gaan over verschillende onderwerpen, zoals vreemdetalenonderwijs, professionalisering of 21ste-eeuwse vaardigheden. Dit gebeurt meestal in de vorm van lesgeven, nascholing of 'job-shadowing' in het buitenland.

Meer informatie: www.erasmusplus.nl
 

Links

Gerelateerd nieuws