Vo-scholen kunnen subsidie aanvragen voor capaciteitentesten en heterogene brugklassen. De subsidies zijn onderdeel van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) dat werkt aan herstel en ontwikkeling van het onderwijs tijdens en na corona.

Capaciteitentesten

Scholen voor V(S)O kunnen in het kader van het NP Onderwijs dit najaar weer subsidie aanvragen voor het afnemen van  capaciteitentesten. Deze testen zijn bedoeld om zicht te krijgen op wat leerlingen kunnen en om te bepalen welk onderwijs bij hen past en moeten nog in 2022 worden afgenomen. Per afgenomen test is 40 euro subsidie beschikbaar.

Aanvraagperiode 6 september tot en met 4 oktober via DUS-I. Meer informatie vind je op de website van het NP Onderwijs (https://www.nponderwijs.nl/over-het-nationaal-programma-onderwijs/faq/capaciteitentest) en op onze eigen website.  

Heterogene brugklassen

Van 5 tot en met 22 september kun je subsidie aanvragen in het kader van de Subsidieregeling heterogene brugklassen. Ook deze subsidie is onderdeel van het NP Onderwijs. Met deze subsidie kunnen scholen meer, breder samengestelde of langer (heterogene of brede) brugklassen inrichten. De gedachte hierachter is dat leerlingen in de eerste leerjaren van het voortgezet onderwijs meer tijd krijgen om op het niveau te komen dat bij hen past. Per vestiging is 100.000 euro beschikbaar. Meer informatie én aanvragen via DUS-I.

Links

Neem contact op met de AVS Helpdesk

De telefonische helpdesk van de AVS is er voor alle professionele vragen die je in je dagelijkse werk tegenkomt.

Je krijgt direct een deskundige medewerker aan de lijn die je vraag beantwoordt of ervoor zorgt dat je binnen één werkdag teruggebeld wordt. Deze adviesdienst is voor leden gratis.

Vermeld altijd je lidmaatschapsnummer als je contact opneemt met de Helpdesk

030-2361010 of stuur een e-mail naar helpdesk@avs.nl

Gerelateerd nieuws