De subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma’s onderwijs 2020–2021 is gepubliceerd. Scholen kunnen subsidie aanvragen om eventuele corona-achterstanden weg te werken. Er zijn drie aanvraagrondes: van 2 tot en met 21 juni, van 18 augustus tot en met 18 september en eventueel nog van 19 oktober tot en met 1 november. De precieze procesbeschrijving wordt op de website van DUS-I gepubliceerd wanneer de aanvragen kunnen worden ingediend (vanaf 2 juni 2020).

Er zijn FAQ’s opgesteld waarin het ministerie van OCW nog eens extra benadrukt dat het van belang is dat schoolleiders en leraren in de lead zijn bij het doen van aanvragen. 
 
Het kabinet stelt in totaal 244 miljoen euro beschikbaar voor het basis-, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs om leerachterstanden in te halen die het gevolg zijn van de coronacrisis. Uit de onlangs gehouden peiling van de AVS onder 1000 schooldirecteuren in basis- en speciaal onderwijs komt naar voren dat 89 procent van de scholen aangeeft dat de voortgang van de meeste leerlingen vrij constant is. Dit betekent dat leerlingen een kleine achterstand kunnen hebben, maar andere leerlingen juist ook sneller zijn gegaan. Toch geeft 10 procent van de schoolleiders aan dat er behoorlijke leerachterstanden zijn ontstaan en 1 procent sprekt zelfs van ernstige achterstanden.
 
Peiling onder leerkrachten
Een peiling door marktonderzoeksbureau Motivaction in opdracht van het commerciële bureau E-WISE onder 874 leerkrchten en intern begeleides in het po wijst uit dat ongeveer driekwart (73 procent) leerachterstanden verwacht vanwege het thuisonderwijs door corona. 9 procent hiervan verwacht grote achterstanden en 66 procent verwacht een ‘kleine’ achterstand. Tegelijkertijd geeft deze peiling aan dat het grootste deel (66 procent) van de respondenten verwacht dat maximaal 20 procent van zijn/haar leerlingen een leerachterstand zal hebben. Bijna een kwart is pessimistischer en verwacht bij 20 tot 40 procent van de leerlingen achterstanden. 46 procent verwacht tussen de 1 en 9 lesdagen nodig te hebben om de achterstanden in te lopen. 41 procent van de ondervraagden is voorstander van het vervangen van studiedagen door lesdagen om achterstanden in te halen. 

Links

Downloads

Gerelateerd nieuws

  • Onderwijsraad: het onderwijs moet inclusiever

  • Monitor Hybride onderwijs: reflectie op afstandsonderwijs

  • Sterke schoolleiders belangrijk punt voor politieke verkiezingsprogramma’s

  • Vernieuwde Canon van Nederland gepresenteerd