Subsidieregeling verbetering basisvaardigheden

Minister Wiersma van Onderwijs kondigde enige tijd geleden aan dat hij wil dat scholen inzetten op de zogenoemde basisvaardigheden (rekenen, taal, burgerschap en digitale geletterdheid) en stelt nu een forse subsidie ter beschikking voor scholen die hiermee aan de slag willen gaan.

De subsidie komt beschikbaar voor de schooljaren 2022-2023 en 2023-2024 en komt in twee varianten: een basissubsidie en een aanvullende subsidie in combinatie met ondersteuning vanuit een basisteam. Vooralsnog kunnen 500 scholen een aanvraag doen voor de basissubsidie en komen 150 scholen in aanmerking voor een aanvullende subsidie met de ondersteuning van een basisteam.

Basissubsidie voor effectieve interventies

Het subsidiebedrag bedraagt voor scholen voor primair onderwijs circa 900 euro per leerling en voor scholen voor voortgezet onderwijs circa 1200 euro per leerling.

De basissubsidie is bedoeld voor effectieve interventies om de basisvaardigheden te verbeteren. Deze interventies zijn te vinden op een menukaart. Onderdelen van de menukaart zijn bijvoorbeeld:

  • Extra instructie en onderwijstijd voor leerlingen;
  • Effectieve didactiek;
  • Professionalisering van het onderwijspersoneel;
  • Klassenmanagement;
  • Leer- en ontwikkelmiddelen.

Het is de bedoeling dat de school zich in elk geval richt op het versterken taal en/of rekenen/wiskunde, en waar mogelijk ook voor de basisvaardigheden burgerschap en digitale geletterdheid.

Aanvullende subsidie met ondersteuning van basisteam

Het subsidiebedrag bedraagt voor leerlingen voor primair onderwijs circa 350 euro en voor leerlingen in het voortgezet onderwijs circa 450 euro.

De basisteams werken vraaggericht en ontzorgen de school. Zij helpen het schoolteam een plan te maken om de basisvaardigheden te verbeteren en ze ondersteunen scholen bij de uitvoering van dit plan. Het schoolteam houdt zelf de regie in handen waardoor een lerende cultuur wordt bevorderd en effecten duurzaam zijn. Scholen moeten zich veilig voelen om datgene waar ze mee worstelen te delen met het basisteam. Dat vraagt om vertrouwelijkheid. De exacte aanpak door het basisteam verschilt per school, afhankelijk van het ontwikkelvraagstuk.

Subsidie aanvragen

Scholen kunnen de subsidie aanvragen bij de Dienst Uitvoering Subsidies voor Instellingen (DUS-I) van half augustus tot eind september. Scholen kunnen hierbij een eerste aanvraag indienen voor het schooljaar 2022-2023. In april 2023 wordt de scholen die subsidie hebben ontvangen gevraagd om met een kritische zelfevaluatie te reflecteren op de effectiviteit en doelmatigheid van de subsidie. Vervolgens kunnen zij doorgeven of zij ook voor het schooljaar 2023-2024 de subsidie willen ontvangen. Het is de bedoeling om in 2023 twee nieuwe instapmomenten te bieden. Per instapmoment zal onderscheid worden gemaakt tussen een basissubsidie en een aanvullende subsidie.

Neem contact op met de AVS Helpdesk
De telefonische helpdesk van de AVS is er voor alle professionele vragen die je in je dagelijkse werk tegenkomt. Je krijgt direct een deskundige medewerker aan de lijn die je vraag beantwoordt of ervoor zorgt dat je binnen één werkdag teruggebeld wordt. Deze adviesdienst is voor leden gratis.

Vermeld altijd je lidmaatschapsnummer als je contact opneemt met de Helpdesk

030-2361010 of stuur een e-mail naar helpdesk@avs.nl

Meer informatie over de AVS Helpdesk en openingstijden