De Subsidieregeling tegemoetkoming vervangingskosten schoolleiders primair onderwijs is ook voor het schooljaar 2018 – 2019 van toepassing.

Minister Slob van Onderwijs heeft het subsidieplafond voor genoemd schooljaar vastgesteld op 7,8 miljoen euro.

De subsidieregeling is hieronder te downloaden.

Downloads

Gerelateerd nieuws