Op 29 april 2021 heeft demissionair minister Slob van Onderwijs de wijziging van de Subsidieregeling tegemoetkoming vervangingskosten schoolleiders primair onderwijs bekendgemaakt. De wijziging heeft betrekking op het beschikbare subsidieplafond in voorgaand schooljaar en om de omzetting van schooljaar naar kalenderjaar.

Voor het kalenderjaar 2021 kunnen de aanvragen voor een subsidie worden ingediend vanaf 1 april tot 15 september 2021. Hiermee wordt de aanvraagperiode ingekort. Verder wordt in de regeling aangegeven dat dit het laatste jaar is waarin middelen voor nieuwe aanvragen beschikbaar zijn. Een consequentie hiervan is dat de volledige betaling van het subsidiebedrag moet geschieden in dat kalenderjaar. Om te kunnen betalen, moet voortaan eerst het inschrijfbewijs voor de opleiding ingediend zijn.

De Subsidieregeling tegemoetkoming vervangingskosten primair onderwijs is hieronder te downloaden.

AVS Helpdesk

Neem contact op met de AVS Helpdesk
Vermeld altijd je lidmaatschapsnummer als je contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken.

helpdesk@avs.nl | Bel: 030-2361010


Gerelateerd nieuws