Subsidieregeling tegemoetkoming vervangingskosten schoolleiders PO gewijzigd

Op 29 april 2021 heeft demissionair minister Slob van Onderwijs de wijziging van de Subsidieregeling tegemoetkoming vervangingskosten schoolleiders primair onderwijs bekendgemaakt. De wijziging heeft betrekking op het beschikbare subsidieplafond in voorgaand schooljaar en om de omzetting van schooljaar naar kalenderjaar.

Voor het kalenderjaar 2021 kunnen de aanvragen voor een subsidie worden ingediend vanaf 1 april tot 15 september 2021. Hiermee wordt de aanvraagperiode ingekort. Verder wordt in de regeling aangegeven dat dit het laatste jaar is waarin middelen voor nieuwe aanvragen beschikbaar zijn. Een consequentie hiervan is dat de volledige betaling van het subsidiebedrag moet geschieden in dat kalenderjaar. Om te kunnen betalen, moet voortaan eerst het inschrijfbewijs voor de opleiding ingediend zijn.

De Subsidieregeling tegemoetkoming vervangingskosten primair onderwijs is hieronder te downloaden.

Neem contact op met de AVS Helpdesk
De telefonische helpdesk van de AVS is er voor alle professionele vragen die je in je dagelijkse werk tegenkomt. Je krijgt direct een deskundige medewerker aan de lijn die je vraag beantwoordt of ervoor zorgt dat je binnen één werkdag teruggebeld wordt. Deze adviesdienst is voor leden gratis.

Vermeld altijd je lidmaatschapsnummer als je contact opneemt met de Helpdesk

030-2361010 of stuur een e-mail naar helpdesk@avs.nl

Meer informatie over de AVS Helpdesk en openingstijden