Minister Slob heeft de subsidieplafond Subsidieregeling tegemoetkoming vervangingskosten schoolleiders primair onderwijs voor het schooljaar 2019 – 2020 naar beneden bijgesteld tot € 2,5 miljoen. De reden hiervoor is de onderuitputting in de voorgaande jaren. In het schooljaar 2018–2019 was het plafond vastgesteld op € 7,8 miljoen.

De Subsidieregeling tegemoetkoming vervangingskosten schoolleiders primair onderwijs 2019 – 2020 is via onderstaande link te downloaden.

Downloads

Gerelateerd nieuws