Subsidieregeling Statushouders

De subsidieregeling Statushouders en de stap naar de klas is gepubliceerd. Van 15 augustus 2023 om 09:00 uur tot 15 september 2023 om 21:00 uur kan het bevoegd gezag van een school in het voortgezet onderwijs de subsidie aanvragen op de website van DUS-i.

Sinds enkele jaren zijn er in Nederland verschillende ondersteuningsprogramma’s om statushouders perspectief te bieden en te begeleiden naar een onderwijsgevende functie in het Nederlandse voortgezet onderwijs. Om deze programma’s te ondersteunen is de subsidieregeling Statushouders en de stap naar de klas gepubliceerd. Deze regeling biedt een financiële tegemoetkoming in de opleidings- en begeleidingskosten die een school in het voortgezet onderwijs maakt voor het bieden van een ondersteuningsprogramma aan een statushouder.
AVS stimuleert diversiteit in het onderwijs. We vragen aandacht voor de mogelijkheden om de samenstelling van schoolteams te verrijken door de inzet van werknemers met andere achtergronden en culturen. Het spreekt voor zich dat de kwaliteitsvraag leidend is binnen de invulling van taken en rollen in een schoolteam. Statushouders met potentie opleiden biedt kansen om het personeelstekort in het onderwijs tegen te gaan.

Wil je meer lezen over dit onderwerp? Dan vind je hier de informatie van de Rijksoverheid.

LINKS