Aanvragen van 1 september tot en met 1 oktober

De wijziging van de Subsidieregeling regionale aanpak personeelstekort onderwijs en 2021 voorziet in de mogelijkheid voor samenwerkende besturen en lerarenopleidingen in het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs om alsnog in aanmerking te komen voor een gesubsidieerde RAP-status voor het schooljaar 2021–2022. RAP staat hierbij voor de regionale aanpak personeelstekorten in het po, vo en mbo. Hiervoor wordt een aanvullende aanvraagronde 2021 voor de subsidie opengesteld.

De wijziging van de subsidieregeling heeft als doel om de regionale samenwerking tussen partijen die nog geen RAP-status hebben te stimuleren en te ondersteunen. De samenwerking in een nieuwe RAP-regio is gericht op de aanpak van het urgente vraagstuk van voldoende personeel, nu en in de komende tijd. Dit als onderdeel van een uiteindelijk breder en structureel vorm te geven regionaal onderwijsarbeidsmarktbeleid. Het gaat dan om samenwerking binnen nieuw te vormen regionale samenwerkingsallianties, die niet eerder zijn gesubsidieerd in het kader van de tweejarige RAP-regeling, zoals deze in december 2019 is gepubliceerd.

De aanvragen kunnen van 1 september 2021 tot en met uiterlijk 1 oktober 2021 worden ingediend. De aanvraag bestaat ten minste uit een plan van aanpak en een begroting. Aanvragen die worden ingediend na 1 oktober 2021 worden afgewezen. De gewijzigde Subsidieregeling regionale aanpak personeelstekort onderwijs 2020 en 2021 in verband met het toevoegen van de mogelijkheid om voor het schooljaar 2021–2022 voor een nieuwe regio subsidie aan te vragen is hieronder te downloaden.

Neem contact op met de AVS Helpdesk

De telefonische helpdesk van de AVS is er voor alle professionele vragen die je in je dagelijkse werk tegenkomt.

Je krijgt direct een deskundige medewerker aan de lijn die je vraag beantwoordt of ervoor zorgt dat je binnen één werkdag teruggebeld wordt. Deze adviesdienst is voor leden gratis.

Vermeld altijd je lidmaatschapsnummer als je contact opneemt met de Helpdesk

030-2361010 of stuur een e-mail naar helpdesk@avs.nlGerelateerd nieuws