Met de subsidieregeling ‘onderwijsassistenten opleiden tot leraar’ kunnen besturen subsidie aanvragen voor een opleiding van onderwijsassistenten of leraarondersteuners tot leraar in het primair onderwijs. Het subsidieplafond voor 2022 is verhoogd vanwege het grote aantal subsidieaanvragen in 2021. Zo kunnen volgend jaar 200 extra onderwijsassistenten en -ondersteuners met subsidie de opleiding tot leraar volgen.

De subsidieregeling ‘onderwijsassistenten opleiden tot leraar’ biedt een tegemoetkoming voor besturen om onderwijsassistenten en leraarondersteuners een opleiding tot leraar te laten volgen. De subsidie kan ingezet worden om kosten voor de opleiding en het studieverlof te dekken.

Met het verhoogde budget is er in 2021 en 2022 budget voor een totaal van 600 aanvragen. Per bestuur kunnen er maximaal drie subsidies worden verstrekt. Voorwaarde voor het ontvangen van de subsidie is dat de assistent of ondersteuner is gestart met de opleiding.

Neem contact op met de AVS Helpdesk

De telefonische helpdesk van de AVS is er voor alle professionele vragen die je in je dagelijkse werk tegenkomt.

Je krijgt direct een deskundige medewerker aan de lijn die je vraag beantwoordt of ervoor zorgt dat je binnen één werkdag teruggebeld wordt. Deze adviesdienst is voor leden gratis.

Vermeld altijd je lidmaatschapsnummer als je contact opneemt met de Helpdesk

030-2361010 of stuur een e-mail naar helpdesk@avs.nl

Links