De Subsidieregeling Lerarenbeurs is gepubliceerd. Deze Regeling is van toepassing voor scholing, zij-instroom en bewegingsonderwijs.

De Subsidieregeling Lerarenbeurs stelt bevoegde leraren in staat een geaccrediteerde bachelor- of masteropleiding te volgen om daarmee hun kwalificatieniveau te verhogen. De leraar ontvangt subsidie voor studiekosten die aangewend kan worden voor de dekking van de kosten van studie, studiemiddelen en reiskosten. De werkgever kan subsidie ontvangen om de leraar studieverlof te verlenen en een vervanger aan te stellen.

Aanvragen kunnen ingediend worden vanaf 1 april tot 30 juni 2017. De aanvragen worden afgehandeld op basis van binnenkomst.

Downloads

Gerelateerd nieuws

  • Minder geld voor Lerarenbeurs vanwege verschuiving budgetten

  • Nieuwe versie servicedocument Covid-19 van OCW

  • Meerderheid ouders geen voorstander van extra coronamaatregelen

  • Inschrijving EU-schoolfruit geopend