De Regeling subsidie korte scholingstrajecten vo wordt per 1 januari 2022 verlengd tot en met het kalenderjaar 2022. Wie als leraar werkt in het voortgezet onderwijs, en daarvoor niet de juiste bevoegdheid heeft, kan een subsidie aanvragen om deze met een kort scholingstraject te halen. Ook leraren die in deze sector willen gaan werken komen in aanmerking.

Het gaat om de volgende scholingstrajecten:

•        een traject waarmee leraren bekwaam worden om les te geven in de onderbouw van de basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen van het vmbo. Dit geldt alleen voor leraren die de pabo hebben afgerond

•        een traject uit kolom I en II van bijlage 1 en 2 van de Beleidsregel ontheffing benoembaarheidsvereisten en bekwaamheidserkenning vo 

•        een traject uit kolom V van de Regeling conversietabel getuigschriften en vakken vo 

•        een educatieve module; deze is te volgen bij de universiteit nadat de toekomstige leraar een verwante universitaire bachelor heeft behaald.

Belangstellenden kunnen de subsidie aanvragen bij DUO.

Neem contact op met de AVS Helpdesk

De telefonische helpdesk van de AVS is er voor alle professionele vragen die je in je dagelijkse werk tegenkomt.

Je krijgt direct een deskundige medewerker aan de lijn die je vraag beantwoordt of ervoor zorgt dat je binnen één werkdag teruggebeld wordt. Deze adviesdienst is voor leden gratis.

Vermeld altijd je lidmaatschapsnummer als je contact opneemt met de Helpdesk

030-2361010 of stuur een e-mail naar helpdesk@avs.nl

Link