Scholen kunnen subsidie aanvragen om in het schooljaar 2020-2021 internationalisering (verder) te integreren in hun schoolbeleid. De nieuwe subsidieregeling Internationalisering Funderend Onderwijs (IFO) biedt hiervoor de mogelijkheden.

Hierbij kan gedacht worden aan het invoeren van vroeg vreemdetalenonderwijs (vvto) of een internationaliserend onderwijsconcept. Ook voor activiteiten waarbij leerlingen en leerkrachten internationale competenties ontwikkelen kan subsidie worden aangevraagd. Om voor subsidie in aanmerking te komen is het belangrijk dat je school een plan heeft om internationalisering te verankeren in het schoolbeleid of dit al heeft gedaan.

Meer informatie over de subsidieregeling https://www.nuffic.nl/onderwerpen/subsidieregeling-internationalisering-funderend-onderwijs-ifo/

Gerelateerd nieuws