De minister van OCW stelt 25 miljoen euro beschikbaar voor de ‘subsidieregeling incidentele middelen leerlingdaling vo 2020’. Het doel is door regionale samenwerking een levensvatbaar en kwalitatief goed onderwijsaanbod te ontwikkelen dat de leerlingdaling kan opvangen.

De regeling bestaat uit twee onderdelen, deelname aan fase 1 is geen voorwaarde voor deelname aan fase 2.
Fase 1 gaat over planvorming in 2020. Per regio kan 50.000 euro worden aangevraagd. Aanvragen is mogelijk van 8 juni tot en met 22 juni 2020.
Fase 2 gaat over de uitvoering van een plan. Een regio kan voor uitvoering van een plan tussen 1 augustus 2021 en 1 augustus 2025 maximaal 700.000 euro aanvragen. De aanvraagperiode is van 15 december 2020 tot en met 31 januari 2021.
 
Om voor de subsidieregeling in aanmerking te komen moet er sprake zijn van minimaal 10 procent leerlingendaling in het voortgezet onderwijs in de regio in vijf jaar in de periode 2015-2025.
De subsidie voor de planvorming (fase 1) is bedoeld om als regio een plan op te stellen voor de transitie naar een toekomstbestendig onderwijsaanbod. Het gaat daarbij om het opstellen van een regiovisie, een activiteitenplan, een meerjarenbegroting en het opstellen van de samenwerkingsovereenkomst.

Het ministerie van OCW heeft een factsheet over deze subsidieregeling opgesteld.
 

Links

Gerelateerd nieuws