Ter ondersteuning van activiteiten in het kader van de Gelijke Kansen Alliantie is de Subsidieregeling Gelijke kansen in het onderwijs op 18 oktober 2017 gepubliceerd. Met daarin nadere regels over de uitkering van subsidies voor lokale en regionale activiteiten ter bevordering van gelijke kansen in het onderwijs voor jongeren tot 23 jaar. De subsidies kunnen worden aangevraagd van 1 november tot en met 15 december 2017.

Uitgangspunt is subsidie toe te kennen aan publiek bekostigde onderwijsinstellingen die, in samenwerking met gemeenten en andere partijen, activiteiten ontplooien gericht op het vergroten van gelijke kansen, zodat:

  • samenwerking tussen gemeenten, scholen en overige partijen in het kader van gelijke kansen verbetert;
  • de bestrijding van kansenongelijkheid op lokaal en regionaal niveau een impuls krijgt;
  • kennis wordt opgebouwd en gedeeld over de effecten van nieuwe werkwijzen en initiatieven om kansengelijkheid te bevorderen;
  • gemeenten worden ondersteund in het beschrijven van ambities en het maken en uitvoeren van afspraken hierover met betrokkenen.

Drie typen activiteiten
Subsidie kan worden verstrekt voor drie typen activiteiten, te weten:

  • kennisdelingsactiviteiten, zoals het voeren van een regionale conferentie, een of meerdere ronde tafelgesprekken, expertmeetings;
  • interventies, zoals een training voor leraren in het basisonderwijs over schooladvisering, het ontwikkelen en uittesten van een vernieuwing in het onderwijsconcept van een school gericht op het bevorderen van gelijke kansen;
  • onderzoek, zoals het aanvragen van een subsidie voor meerjarig (wetenschappelijk) onderzoek naar de effecten van één of meerdere interventies op indicatoren van kansengelijkheid.

Aanvragen
De subsidies kunnen worden aangevraagd van 1 november tot en met 15 december 2017. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst beoordeeld en toegekend. De subsidie wordt eenmalig verstrekt. De subsidie loopt tot en met kalenderjaar 2018 voor kennisdelingsactiviteiten, kalenderjaar 2019 voor een interventie en kalenderjaar 2021 voor onderzoek. Activiteiten die plaatsvinden in schooljaar 2017/2018 en zijn gestart in kalenderjaar 2017 komen ook voor subsidie in aanmerking, mits de activiteiten niet eerder zijn gestart dan 1 augustus 2017.

Downloads

Gerelateerd nieuws